Direkcija Travnik

DODATNO OBAVJEŠTENJE ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 406-7-2-4-83/13

    Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN   I.1. Podaci o ugovornom organu  Naziv Kontakt osoba BH TELECOM DD SARAJEVO DIREKCIJA TRAVNIK ...[more]

09:03

006-K/13 Deminiranje lokaliteta i pristupnog puta za izgradnju GSM BS Bistrička rijeka, općina Gornji Vakuf

DODATNO OBAVJEŠTENJE ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 406-7-2-4-81/13[more]

10:12

Dodatno obavještenje za konkurentski zahtjev

BROJ 406-7-1-4-75/13[more]

08:23

005-K-p/13 Nabavka opreme i alata za potrebe CTK RD Travnik.

DODATNO OBAVJEŠTENJE ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 406-7-1-4-75/13[more]

13:40

009-O/13 Nabavka elektro i telekomunikacijskog materijala za potrebe redovnog održavanja CTK RD Travnik

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 406-1-1-1-73/13[more]

15:05

004-O-p/13 Nabavka usluga uključenja širokopojasnih usluga BH Telecoma na području SBK.

Obavještenje o nabavci broj 406-1-2-1-72/13[more]

07:59

007-O-p/13 Nabavka metalnih poklopaca sa ramom za RD Travnik

Obavještenje o nabavci broj 406-1-1-1-71/13[more]

07:25

007-O/13 Nabavka metalnih poklopaca sa ramom za RD Travnik

Obavještenje o poništenju postupka nabavkebroj 406-1-1-3-70/13[more]

07:02

002-O-p/13 Nabavka i isporuka goriva za vozila RD Travnik.

Obavještenje o nabavci broj 406-1-1-1-68/13[more]

10:30

005-K/13 Nabavka opreme i alata za potrebe CTK RD Travnik.

Dodatno obavještenje za konkurentski zahtjevbroj 406-7-1-4-69/13[more]

10:28
Displaying results 21 to 30 out of 221