Direkcija Travnik

005-K-p/13 Nabavka opreme i alata za potrebe CTK RD Travnik.

DODATNO OBAVJEŠTENJE ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 406-7-1-4-75/13

 

25-07-13 13:40

009-O/13 Nabavka elektro i telekomunikacijskog materijala za potrebe redovnog održavanja CTK RD Travnik

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 406-1-1-1-73/13

 

19-07-13 15:05

004-O-p/13 Nabavka usluga uključenja širokopojasnih usluga BH Telecoma na području SBK.

Obavještenje o nabavci broj 406-1-2-1-72/13

 

15-07-13 07:59

007-O-p/13 Nabavka metalnih poklopaca sa ramom za RD Travnik

Obavještenje o nabavci broj 406-1-1-1-71/13

 

01-07-13 07:25

007-O/13 Nabavka metalnih poklopaca sa ramom za RD Travnik

Obavještenje o poništenju postupka nabavke

broj 406-1-1-3-70/13

 

10-06-13 07:02

002-O-p/13 Nabavka i isporuka goriva za vozila RD Travnik.

Obavještenje o nabavci broj 406-1-1-1-68/13

 

03-06-13 10:30

005-K/13 Nabavka opreme i alata za potrebe CTK RD Travnik.

Dodatno obavještenje za konkurentski zahtjev

broj 406-7-1-4-69/13

 

03-06-13 10:28

004-K/13 Nabavka usluga održavanja i servisiranja kao i pregled ispravnosti i funkcionalnosti sistema tehničke zaštite objekata za RD Travnik: LOT1 i LOT2.

Dodatno obavještenje za konkurentski zahtjev

broj 406-7-2-4-64/13

 

27-05-13 11:58

008-O/13 Nabavka baterija, ispravljača i agregata za RD Travnik

Obavještenje o nabavci broj 406-1-1-1-67/13

 

27-05-13 11:56

007-O/13 Nabavka metalnih poklopaca sa ramom za RD Travnik.

Obavještenje o nabavci broj 406-1-1-1-62/13

 

15-04-13 09:57

Displaying results 21 to 30 out of 218

< Previous

1

2

3

4

5

6

7

Next >